Preeti to unicode
प्रिति फन्टका अक्षरहरुनेपाली युनिकोड